ხატია ლაღიძე

ახალგაზრდული პროგრამების მენეჯერი; ახალგაზრდული მუშაკი. არასამთავრობო სფეროში მუშაობის 5-წლიანი გამოცდილებით. აქტიურად არის ჩართული ახალგაზრობის სფეროში არაფორმალური განათლების მიმართულებით. მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: საგრანტო პრეოქტების დაგეგმვა/მართვა; დონორების მოზიდვა/ურთიერთობა; მედიასთან კომუნიკაცია; ახალგაზრდული გაცვლითი პროგრამების-ტრეინინგ კურსების დაგეგმვა/მართვა;  ამავდროულად, აქტიურად იყო დაკავებული მოხალისეობრივი საქმიანობით. ხატია 4 წელი მუშაობდა მედია სფეროში, სადაც მის ძირითად მიმართულებას საინფორმაციო და მხატვრული სტატიების მომზადება წარმოადგენდა. განათლებით საჯარო მმართველობის სპეციალისტი.