პაატა ყვავაძე

განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის (CDD) საარჩევნო საკითხთა ანალიტიკოსი და სპიკერია. აქვს საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. განთლებით იურისტი, წლების განმავლობაში მუშობდა როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორში, 2015 წლიდან აკვირდება არჩევნებს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.