გაიმართა განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის რიგით მესამე საერთო კრება

2012 წლის, დეკემბერში, ქ. თბილისში გაიმართა ორგანიზაცია „განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის“ (CDD) რიგით მესამე საერთო კრება, რომელზეც წევრთა სრული უმრავლესობის მიერ, სამი წლის ვადით არჩეულ იქნა ორგანიზაციის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რგოლი, თავმჯდომარე და გამგეობა  

2012 წლის, დეკემბერში, ქ. თბილისში გაიმართა ორგანიზაცია „განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის“ (CDD) რიგით მესამე საერთო კრება, რომელზეც წევრთა სრული უმრავლესობის მიერ, სამი წლის ვადით არჩეულ იქნა ორგანიზაციის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რგოლი, თავმჯდომარე და გამგეობა შემდეგი შემადგენლობით

 

  • ქეთევან ჩაჩავა, თავმჯდომარე და გამგეობის წევრი
  • თამარ ჩუგოშვილი,  გამგეობის წევრი
  • გიორგი შარაბიძე, გამგეობის წევრი
  • ნინო სულხანიშვილი, გამგეობის წევრი
  • ლუკა კურდღელია, გამგეობის წევრი
  • გიორგი შარაბიძე, გამგეობის წევრი
  • თამარ ჯიჯიხია, გამგეობის წევრი
  • ნინო ცაგარეიშვილი, გამგეობის წევრი

 

საეთო კრების მიერ, ასევე არჩეული იქნა სარევიზიო კომომისიის სამი წევრი და განხილული იქნა ორგანიზაციის სამომავლო გეგმები და ხედვა.