სამოქალაქო სექტორის ერთობლივი რეკომენდაციების პაკეტი „ საქართველოს შრომის კოდექსში“ შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით

19 თებერვალს, არასამთავრობო ორგანიაზციებმა: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, კონსტიტუციის 42–ე მუხლი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, მრავალეროვანი საქართველო, საზოგადოებრივი დამცველი, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (CDD), საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებასთან ერთად პარლამენტის და მთავრობისადმი მიმართვას მოაწერეს ხელი, რომლიც შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით ორგანიზაციების რეკომენდაციებს მოიცავს.