განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის საარჩევნო საკითხთა ექსპერტ-ანალიტიკოსის ლაშა მელაძის სტატია „ამომრჩეველთა განათლება - საარჩევნო ადმინისტრაციის კარგი პრაქტიკა“ ევროპის საბჭოს ოფისის პერიოდული საარჩევნო ჟურნალში დაიბეჭდა.

განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის საარჩევნო საკითხთა ექსპერტ-ანალიტიკოსის ლაშა მელაძის სტატია „ამომრჩეველთა განათლება - საარჩევნო ადმინისტრაციის კარგი პრაქტიკა“ ევროპის საბჭოს ოფისის პერიოდული საარჩევნო ჟურნალში დაიბეჭდა.
სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ამომრჩეველთა განათლების როლსა და მნიშვნელობაზე, წარმოდგენილია ამომრჩეველთა განათლების საერთაშორისო და რეგიონული მექანიზმები, მიმოხილულია ამომრჩეველთა განათლებაზე პასუხისმგებელი ორგანოები და კარგი პრაქტიკა.