ხმის მიცემის სპეციალური ღონისძიებები და COVID-19 - საერთაშორისო კარგი პრაქტიკა

განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის, ქეთევან ჩაჩავას სტატია „ხმის მიცემის სპეციალური ღონისძიებები და COVID-19 - საერთაშორისო კარგი პრაქტიკა“, ევროპის საბჭოს ოფისის პერიოდული საარჩევნო ჟურნალში დაიბეჭდა
როგორც ქეთევანი სტატიაში აღნიშნავს - „საარჩევნო პროცესების ორგანიზებისა და ადმინისტრირებისთვის მრავალფეროვანი მიდგომები და შესაძლებლობები არსებობს, შესაბამისად, აუცილებელია, რომ კონკრეტული მეთოდის შერჩევისას სახელმწიფოებმა უზრუნველყონ საარჩევნო პროცესების დროს საერთაშორისოდ აღიარებული პრინციპებისა და სტანდარტების დაცვა“.