საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების ძირითადი ნაბიჯები

იხილეთ განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის მიერ მომზადებული პუბლიკაცია "საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების ძირითადი ნაბიჯები".
დოკუმენტში მოცემულია თუ რა ძირითად კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის; რა ძირითადი ეტაპები უნდა განვლოს და რა სფეროებში მოხდება შეფასება.


დოკუმენტი იხილეთ: "საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების ძირითადი ნაბიჯები"