ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე

246 წელი დამოუკიდებლობის დეკლარაციაზე ხელმოწერიდან.

ვულოცავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღეს!